Latest history Photos

<p>पाणीपुरी या डिशचा मोठा चाहतावर्ग आहे. पुदिन्याच्या पाण्याबरोबर रोज सर्व्ह केलेली पाणीपुरी खाणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. &nbsp;पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की पाणीपुरीचा उगम पहिल्यांदा कुठून झाला?</p>

Panipuri : पाणीपुरीचा उगम कुठून झाला हे तुम्हाला माहीत आहे का?

Friday, February 23, 2024