Contact Us - (संपर्क करा)

कॉर्पोरेट कार्यालय -

हिंदुस्थान मीडिया व्हेंचर्स लिमिटेड,

सीआयएन : L21090BR1918PLC000013,

दुसरा मजला, १८-२० कस्तुरबा गांधी मार्ग,

नवी दिल्ली -११०००१

टेलिफोन : (+९१११)२३७० ४६००

फॅक्स : (+९१ ११) ६६५६ १४४५

ई-मेल आयडी - corporatedept@hindustantimes.com

फिडबॅक -feedback@livehindustan.com


नोंदणीकृत कार्यालय:

हिंदुस्थान मीडिया व्हेंचर्स लिमिटेड,

सीआयएन : L21090BR1918PLC000013,

पाटणा -८००००१

बिहार, भारत

टेलिफोन – (+९१ ६१२)२२२ ३४३४

फॅक्स नंबर –(+९१ ६१२) २२२ १५४५

ई-मेल आयडी –corporatedept@hindustantimes.com

फिडबॅक - feedback@livehindustan.com