MSRTC

नवीन फोटो

<p>एलएनजीमुळे प्रदुषणामध्ये सुमारे १० टक्के घट होणार आहे. तसेच महामंडळाचा इंधनावरील खर्च कमी होणार आहे.</p>

भारतातील पहिल्या LNG इंधन वाहन प्रकल्पाचं उद्घाटन, पाहा एसटी बसचं नवीन रुपडं

Mar 15, 2024 08:28 PM