या गुणांनी कमवता येते चांगले नाव

By Hiral Shriram Gawande
Feb 20, 2024

Hindustan Times
Marathi

कठीण परिस्थितीत सकारात्मक दृष्टीकोन

इतरांचा आदर करणे

इतरांबद्दल विचारशील असण्याचे वैशिष्ट्य

संयम किंवा पेशन्स ठेवणे

आत्मनियंत्रण किंवा सेल्फ कंट्रोल

आनंदी असण्याचा गुण

इतर लोकांच्या व्यवहारात हस्तक्षेप न करण्याचे वैशिष्ट्य

आदरातिथ्य

दररोज १ तास चालण्याचे फायदे पहा!

Pexels