मुलं घरात राहून कोणत्या गोष्टी करू शकतात?

By Hiral Shriram Gawande
Jun 02, 2024

Hindustan Times
Marathi

घरामध्ये खेळा

घरून अभ्यास करा

वैज्ञानिक प्रयोग करू शकता.

घरातले काम केले पाहिजे

कला आणि हस्तकला बनवता येईल

ऑनलाइन गेम खेळा

स्वयंपाक करू शकता

लेखिका म्हणून मधुरा वेलणकर-साटमचा पहिला पुरस्कार!