जिरे खाण्याचे फायदे! 

By Tejashree Tanaji Gaikwad
Feb 04, 2024

Hindustan Times
Marathi

बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो

रक्तातील पित्ताचे प्रमाण कमी करते

पचन सुधारते

मासिक पाळीचे नियमन करते

यात लोह जास्त प्रमाणत असते 

दमा नियंत्रित करते

प्रतिकारशक्ती वाढवते

रक्तातील साखरेची पातळी वाढवतात या ६ गोष्टी

pixabay