आहारात पुदिन्याचा समावेश करण्याचे फायदे! 

Pexels

By Tejashree Tanaji Gaikwad
Apr 09, 2024

Hindustan Times
Marathi

गरमीपासून मुक्त होण्यास मदत होते

pixa bay

त्यामुळे डायरियाची समस्या दूर होते.

Pexels

आतड्यातील कृमी काढून टाकते.

Pexels

आपल्या शरीरातील रक्त शुद्ध करते

Pexels

श्वासाची दुर्गंधी दूर होण्यास मदत होते

Pexels

पचनाचे विकार दूर करतात

Pexels

पचनाचे विकार दूर करतात

Pexels

दम्याचा त्रास दूर होण्यास मदत होते 

Pexels

उन्हाळ्यात खा हे हेल्दी सीड्स