तुळशीची पाने खाल्ल्याने काय फायदा होतो? 

By Tejashree Tanaji Gaikwad
Mar 02, 2024

Hindustan Times
Marathi

खवखवनारा घसा बरा होतो

தலைவலி ஏற்படாது 

डोळ्यांच्या समस्या दूर होतात 

तोंड स्वच्छ करते

हृदयरोग बरा होण्यास मदत होते. 

कफ खोकला बरा होतो 

किडनी स्टोन काढून टाकते

तणाव कमी होतो

नववधू प्रिया मी बावरले... क्रिती सेननचं रूप बघाच!

All Photos: Instagram