सुपारीच्या पानांचे फायदे

By Tejashree Tanaji Gaikwad
Mar 03, 2024

Hindustan Times
Marathi

वायू बाहेर काढतो 

रोगापासून संरक्षण करते

पोटातील जंतू काढून टाकते 

भूक उत्तेजित करते

पचन सुधारते

फुफ्फुसाचे रक्षण करते

तोंडाचे रक्षण करते

टीआरपीमध्ये कोणत्या मालिका ठरल्या ‘टॉप १०’?