२० हजारांतील टॉप १० कॅमेरा फोन!

By Ashwjeet Rajendra Jagtap
Mar 15, 2024

Hindustan Times
Marathi

विवो व्हाय ५६

ओप्पो ए ७९

लावा अग्नी २

सॅमसंग गॅलेक्सी एम ३४

 रेडमी नोट १२ प्रो

मोटोरोला जी ५४

पोको एक्स ५ प्रो

आयक्यूओओ २७ एस

टेक्नो कॅमन २० प्रो

रिअलमी नार्झो ६०

नववधू प्रिया मी बावरले... क्रिती सेननचं रूप बघाच!

All Photos: Instagram