हृदयाचे रक्षण करतात हे पदार्थ!  

By Tejashree Tanaji Gaikwad
Mar 23, 2024

Hindustan Times
Marathi

सॅल्मन फिश 

बदाम 

रेड वाईन

ब्लॅक सोया बीन्स

ऑलिव तेल

हिरवे सोयाबीन

रताळे 

संत्री 

नववधू प्रिया मी बावरले... क्रिती सेननचं रूप बघाच!

All Photos: Instagram