उन्हाळ्यात 'ही' फळे नक्की खा!

By Aarti Vilas Borade
May 20, 2024

Hindustan Times
Marathi

गरमीमध्ये शरीराची योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे असते

त्यासाठी अनेकजण ग्रीन टी, दही पितात. पण फळे खाणे देखील गरजेचे आहे

कधीकधी सॅल्मन मासा खाणे देखील योग्य असते

उन्हाळ्यात टरबूज खाणे शरीरासाठी चांगले असते

टोमॅटो देखील शरीरातील उष्णता कमी करतात

कलिंगड उन्हाळ्यात खाणे फायद्याचे असते

उन्हाळ्यात फळे खाणे शरीरासाठी खूप चांगले असते

गरोदरपणात टाळा हे पदार्थ