सहकाऱ्यांना समजून घेण्याचे मार्ग

By Hiral Shriram Gawande
Jan 31, 2024

Hindustan Times
Marathi

एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपल्या मनावर जे अंकित होते तेच शब्दांत व्यक्त होते. पण ती व्यक्ती तेवढीच नाही हे समजून घ्या!

दुसऱ्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करा. 

सकारात्मक विचारांनी प्रवास केल्याने इतरांचे विचारही आत्मसात करता येतात.

जर तुम्ही नवीन लोकांशी त्यांच्या मासबद्दल बोलले तर ते फ्रेंडशिप आणि रिलेशनशिप होईल. 

भूतकाळात केलेले उपकार लक्षात ठेवल्याने तुम्हाला दुसऱ्या व्यक्तीवर राग येणार नाही.

इतरांनी केलेल्या छोट्या गोष्टींचेही कौतुक केल्याने तुम्हाला खूप फॅन्स मिळतील. 

जे गॉसिप करतात, रोज काय केले, आपण कोणाला दुखावले याचा विचार केला तर ती चूक आपण पुन्हा करणार नाही.

दोन मुलांमध्ये किती अंतर असावे? विरुष्काकडून घ्या धडा