रुग्णांशी कसे बोलावे?

By Hiral Shriram Gawande
Apr 01, 2024

Hindustan Times
Marathi

विनोदबुद्धीने बोला

फक्त आरोग्याबद्दल बोलणे कमी करा. त्यासोबत भविष्यात तुम्हाला करावयाच्या कामाबद्दल आत्मविश्वासाने बोला.

हसतमुखाने बोला. त्याने लवकर बरे होण्याची आशा मिळते.

धावपळ करू नका.

शस्त्रक्रिया झालेल्या लोकांशी नकारात्मक बोलू नका. 

अनावश्यक वैद्यकीय सल्ला देऊ नका

ही परिस्थिती आहे हे तुम्हाला माहीत असलेल्या एखाद्याला सांगून त्यांचा विश्वास तोडू नका.

दररोज १ तास चालण्याचे फायदे पहा!

Pexels