खरी माणसं कशी ओळखायची?

By Tejashree Tanaji Gaikwad
Apr 09, 2024

Hindustan Times
Marathi

खरा माणूस आपली वचने पाळण्यासाठी लढतो 

जे लोक आपल्या चुका मान्य करतात आणि त्यांच्याकडून शिकण्यास तयार असतात, ते खरे असतात

एक खरी व्यक्ती, जेव्हा ते तुमच्याशी बोलते, तेव्हा ते भावनांसोबत बोलते. 

खरी लोक तुम्हाला नेहमी साथ देतील.

खरी लोक महत्वाची माहिती लपवत नाहीत. 

खरी माणसे दयाळूपणे वागतात. ते इतरांचा अनादर करणे टाळतात

खरे लोक त्यांच्याबद्दल उगाच माहिती शेअर करत नाही. 

रुचिरा जाधवच्या बिकिनी फोटोंनी वाढवला इंटरनेटचा पारा