तुम्हाला शूर असण्याची गरज का आहे?

By Tejashree Tanaji Gaikwad
Jan 09, 2024

Hindustan Times
Marathi

आव्हानांना तोंड द्या 

आयुष्यात जे काही आहे ते स्वीकारा आणि प्रवास करायला शिका.

जर तुम्ही बदल स्वीकारत असाल तर धैर्य येईल.

जे बदलाला विकासाची पायरी म्हणून पाहतात त्यांना धैर्य मिळते.

जे सकारात्मक विचार आणि चुका स्वीकारतात त्यांच्यात माइंडफुलनेस येतो.

आपल्या क्षेत्रातील लोकांकडे बघा. त्यांच्याकडून प्रेरणा घ्या. 

तुमच्या आजूबाजूला जे दृढनिश्चयी लोक आहेत त्यांच्याकडून शिकवण घ्या. 

ही फळं त्वचेला देतात चमक

Pexels