By Aarti Vilas Borade
May 17, 2024

Hindustan Times
Marathi

आपल्या झाडांना जास्त पाणी देऊ नका

Photo Credits: HT File Photo

मातीत भरपूर तण, सुरवंट, कीटकनाशके आकर्षित होतात. दिसल्यास काढून टाका

Photo Credits: Pexels

दर तीन महिन्यांनी रोपाची थोडी छाटणी करा

Photo Credits: Pexels

घराच्या कोणत्या दिशेला तांब्याचा कलश ठेवणे ठरेल भाग्यशाली?