स्मार्ट लोक फॉलो करतात या सवयी!

By Tejashree Tanaji Gaikwad
Mar 18, 2024

Hindustan Times
Marathi

त्यांच्या आजूबाजूच्या जगात काय चालले आहे हे जाणून घेण्याची त्यांना उत्सुकता असते

शिकणे कधीच संपत नाही याची खात्री असलेली व्यक्ती नेहमी काहीतरी शिकत असते.

ते प्रत्येक गोष्टीला सहमत होत नाहीत 

ते अपयश स्वीकारतात, त्यातून शिकतात आणि अपयशाचा उपयोग पुढे जाण्यासाठी त्यांच्या फायद्यासाठी करतात

ते मनापासून बोलतात.

भांडण करणाऱ्या लोकांपासून दूर राहा.

ते वेळेचे महत्त्व जाणतात आणि शिस्तबद्ध जीवन जगतात.

एप्रिलचा नवा आठवडा या राशींसाठी भाग्याचा