अंड्यापेक्षा जास्त प्रथिने असलेले पदार्थ

By Hiral Shriram Gawande
Mar 16, 2024

Hindustan Times
Marathi

टोफू (सोया मिल्कपासून बनवलेला पनीरसारखा पदार्थ)

क्विनोआ (एक प्रकारचे धान्य)

पीनट बटर

ग्रीक योगर्ट

बदाम

ब्लॅक बीन्स

भोपळ्याच्या बिया

पुदीना साखर नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते?