तुळशीजवळ या वस्तू कधीच ठेवू नका

By Rohit Bibhishan Jetnavare
May 30, 2024

Hindustan Times
Marathi

तुळशीच्या रोपाला हिंदू धर्मात अत्यंत पवित्र मानले जाते. मान्यतेनुसार, तुळशीच्या रोपामुळे घरातील नकारात्मकता दूर होते. 

यासोबतच अशा काही गोष्टी आहेत ज्या तुळशीजवळ ठेवल्यास तुळशीचा सकारात्मक प्रभाव कमी होतो. 

मान्यतेनुसार, तुलसी तिच्या मागील जन्मात जालंधर नावाच्या राक्षसाची पत्नी होती. ज्याचा वध भगवान शंकराने केला होता, त्यामुळे शिवलिंग कधीही तुळशीजवळ ठेवू नये.

शिवलिंग तुळशीजवळ ठेवू नये

मॉप, झाडू, वायपर इत्यादी वस्तू तुळशीजवळ नसाव्यात. या गोष्टी तुळशीजवळ ठेवल्यास नकारात्मकता घरात प्रवेश करू शकते.

स्वच्छतेच्या वस्तू

तुळशीच्या रोपाजवळ शूज आणि चप्पल ठेवल्यास केवळ तुळशीमाताच नाही तर देवी लक्ष्मीही तुमच्यावर नाराज होते.   

शूज आणि चप्पल

तुळशीच्या रोपाजवळ डस्टबिन ठेवणे देखील टाळावे. तुळशीजवळ डस्टबिन ठेवल्यास ते कोमेजून जाते आणि तुळशीचा प्रभावही कमी होऊ शकतो. 

तुळशीजवळ डस्टबिन ठेवू नका

घराच्या कोणत्या दिशेला तांब्याचा कलश ठेवणे ठरेल भाग्यशाली?