मेडिटेशनचे विविध प्रकार आणि त्यांचे फायदे!

Pexels

By Tejashree Tanaji Gaikwad
May 21, 2023

Hindustan Times
Marathi

माइंडफुलनेस मेडिटेशन: एकाग्रता वाढवण्यासाठी

Pexels

आध्यात्मिक  मेडिटेशन: भक्तिभावाने प्रार्थना करणे

Pexels

मन स्वच्छ करण्यासाठी: मंत्र  मेडिटेशन

Pexels

फोकस मेडिटेशन: लक्ष एकाग्र करण्यासाठी

Pexels

बॉडी स्कॅन मेडिटेशन: ताण कमी करण्यासाठी

Pexels

प्रेमळ मेडिटेशन: राग कमी करण्यासाठी

Pexels

व्हिज्युअलायझेशन मेडिटेशन: शांततेच्या भावना विकसित करण्यासाठी

Pexels

दररोज किमान २० मिनिटे मेडिटेशन करा. 

Pexels

डेंग्यू झाल्यास हे पदार्थ टाळा!