मधुमेही लोक बिअर पिऊ शकतात का? 

By Hiral Shriram Gawande
Jan 16, 2024

Hindustan Times
Marathi

अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की बिअर पिण्याचे विविध फायदे आहेत.

आतड्यांसाठी फायदेशीर

लठ्ठपणा कमी होण्यास मदत होते

मधुमेह कमी होण्यास मदत होते

खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करते

पण हे दररोज हेवी बीअर पिणाऱ्यांना लागू होत नाही.

हे फक्त त्यांना लागू होते जे महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा पितात.

रुद्राक्षाचे फायदे