दमदार बॅटरी लाइफ असलेले फोन!

By Ashwjeet Rajendra Jagtap
Mar 18, 2024

Hindustan Times
Marathi

वनप्लस ओपन: ४८०५ (mAh) 

आयफोन १५ प्लस: ४३०० (mAh)

वीवो व्ही २९ ई 5G:  ५००० (mAh)

टेक्नो फॅन्टॉम व्ही फ्लिप: ४००० (mAh) 

सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड ५: ४४०० (mAh)

मोटोरोला एज ४०: ४४०० (mAh)

सॅमसंग गॅलेक्सी एफ ५४: ६००० (mAh)

विचारांनी मजबूत लोक या गोष्टी करत नाहीत!