दुधाची मलई चेहऱ्यावर लावल्याने मिळतात हे आश्चर्यकारक फायदे! 

By Tejashree Tanaji Gaikwad
Mar 11, 2024

Hindustan Times
Marathi

चेहऱ्यावरील मुरुमांच्या खुणा आणि इतर काळे डाग काढून टाकतात.

त्वचेसाठी नैसर्गिक मॉइश्चरायझर म्हणून काम करते.

तुमचा चेहरा तेजस्वी दिसेल 

चेहऱ्यावरील टॅन दूर होण्यास मदत होते.

चेहऱ्याच्या त्वचेला वयोमानानुसार सुरकुत्या पडण्यापासून प्रतिबंधित करते

टरबूज खाण्याचे फायदे