Viral Jokes

दृष्टीक्षेप

joke of the day : गुरुजी जेव्हा बंड्याला अकबराची जन्मतारीख विचारतात…

joke of the day : गुरुजी बंड्याला अकबराची जन्मतारीख विचारतात, बंड्या शांतपणे म्हणतो की…

Friday, April 12, 2024

joke of the day : बायको कमी शिकलेली असली तरी चालेल असं जेव्हा आई म्हणते…

joke of the day : बायको कमी शिकलेली असली तरी चालेल असं आई जेव्हा काळजीनं सांगते…

Thursday, April 11, 2024

joke of the day : बायकोला साप चावल्याचं जेव्हा एक मित्र काळजीनं दुसऱ्याला सांगतो…

joke of the day : बायकोला साप चावल्याचं जेव्हा एक मित्र काळजीनं दुसऱ्याला सांगतो…

Wednesday, April 10, 2024

joke of the day : ट्रॅफिक सिग्नलवरचा भिकारी जेव्हा ओळखीचा वाटतो…

joke of the day : ट्रॅफिक सिग्नलवरचा भिकारी जेव्हा ओळखीचा वाटतो…

Tuesday, April 9, 2024

Joke of the day : गुढीवर तांब्या उलटा का लटकवतात असं जेव्हा नवरा बायकोला विचारतो…

Joke of the day : गुढीवर तांब्या उलटा का लटकवतात असं जेव्हा नवरा बायकोला विचारतो…

Monday, April 8, 2024