Spice Jet

दृष्टीक्षेप

Spicejet Plans Layoffs to Align Costs with Operational Needs

भारतातील ‘या’ विमान कंपनीकडे पगार द्यायलाही पैसे नाही; १४०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढणार

Monday, February 12, 2024