पुढील बातमी

Goes च्या बातम्या

  • वीज

    पावसाळ्याच्या सुरुवातीला वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार जास्त होतात. वीजपुरवठा खंडित झाला की, आपण वीज वितरण कंपनीला दोष देऊन मोकळे होतो. वीज का गेली, का जाते, या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला माहीत नसते....

    Wed, 12 Jun 2019 06:39 PM IST Electricity Goes And Comes इतर...
  • 1
  • of
  • 1