पुढील बातमी

Blog On April Fool च्या बातम्या

  • एप्रिल फुल

    मार्च एंड आणि येणारा एप्रिल यामध्ये मजेचा दिवस, आनंदात घालवण्याचा दिवस असं म्हणू फार तर आपण. मला आठवतं शाळेत असताना एक एप्रिलला सकाळी झोपेतून उठविताना बाबा हमखास 'एप्रिल फुल' करायचे. कधी...

    Wed, 01 Apr 2020 02:18 PM IST Blog On April Fool Amit Balkrishna Kamatkar
  • 1
  • of
  • 1