पुढील बातमी

PHOTOS: सोलापुरातील श्री गणेश दर्शन

HT मराठी टीम, सोलापूर
सोलापूर येथील पूर्व विभागातील ताता गणपती
सोलापूर येथील पूर्व विभागातील ताता गणपती
अन्नदाता बाप्पा गणपती, दत्त नगर, सोलापूर
अन्नदाता बाप्पा गणपती, दत्त नगर, सोलापूर
गणेश मित्र मंडळ, चौत्रा पुणे नाका, सोलापूर
गणेश मित्र मंडळ, चौत्रा पुणे नाका, सोलापूर
वस्ताद गणपती, जोशी समाज, लाल आखाडा (सोलापूर)
वस्ताद गणपती, जोशी समाज, लाल आखाडा (सोलापूर)
कोनापुरे चाळ, तरुण मंडळ (सोलापूर)
कोनापुरे चाळ, तरुण मंडळ (सोलापूर)
क्रांती तालीम तरुण मंडळ, निराळे वस्ती (सोलापूर)
क्रांती तालीम तरुण मंडळ, निराळे वस्ती (सोलापूर)
मानाचा दाजी गणपती, पूर्व विभाग (सोलापूर)
मानाचा दाजी गणपती, पूर्व विभाग (सोलापूर)
रिद्धि-सिद्धि गणेश मंडळ, अभिमानश्री नगर (सोलापूर)
रिद्धि-सिद्धि गणेश मंडळ, अभिमानश्री नगर (सोलापूर)
सर्वधर्म समभाव तरुण मंडळ (सोलापूर)
सर्वधर्म समभाव तरुण मंडळ (सोलापूर)
सर्वशांती तरुण मंडळ, विजापूर रोड (सोलापूर)
सर्वशांती तरुण मंडळ, विजापूर रोड (सोलापूर)