पुढील बातमी

PHOTOS: लातूरमधील श्री गणेश दर्शन

HT मराठी टीम, लातूर
एकता गणेश मंडळ, शिवाजी चौक (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
एकता गणेश मंडळ, शिवाजी चौक (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
आजोबा गणेश मंडळ, माळी गल्ली (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
आजोबा गणेश मंडळ, माळी गल्ली (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
बाप्पा गणेश मंडळ (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
बाप्पा गणेश मंडळ (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
लातूरचा राजा गणपती (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
लातूरचा राजा गणपती (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
महाराजा गणेश मंडळ, शिवाजी चौक (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
महाराजा गणेश मंडळ, शिवाजी चौक (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
बाप्पा गणेश मंडळ (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)
बाप्पा गणेश मंडळ (छायाचित्रः ज्ञानेश्वर परांडे, लातूर)