पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

जयदत्त क्षीरसागर, प्रदीप शर्मा यांचा शिवसेनेच्या पहिल्या यादीत समावेश

शिवसेना

भाजपने १२५ उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर लगेचच शिवसेनेनेही ७० उमेदवारांची आपली पहिली यादी जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत येत कॅबिनेट मंत्रिपद मिळवलेले जयदत्त क्षीरसागर यांना बीडमधून उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली आहे. एनकाऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांना अपेक्षेप्रमाणे नालासोपारा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विद्यमान आमदारांनाही पुन्हा उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. 

उमेदवारी जाहीर झाली नसतानाही खडसेंनी अर्ज भरला

शिवसेनेच्या पहिल्या यादीतील ७० उमेदवारांची नावे पुढीलप्रमाणे..

नांदेड दक्षिण- राजश्री पाटील
मुरुड- महेंद्र शेठ दळवी
हदगाव- नागेश पाटील आष्टीकर
मुंबादेवी- पांडुरंग सकपाळ
भायखळा- यामिनी जाधव
गोवंडी- विठ्ठल लोकरे
एरंडोल/पारोळा- चिमणराव पाटील
वडनेरा- प्रिती संजय
श्रीवर्धन- विनोद घोसाळकर
कोपर पाचपाखाडी- एकनाथ शिंदे
वैजापूर- रमेश बोरनावे
शिरोळ- उल्हास पाटील
गंगाखेड- विशाल कदम
दापोली- योगेश कदम
गुहागर- भास्कर जाधव
अंधेरी पूर्व- रमेश लटके
कुडाळ- वल्लभ नाईक
ओवळा माझिवाडा- प्रताप सरनाईक
बीड- जयदत्त क्षीरसागर
पैठण- संदिपान भुमरे
शहापूर- पांडुरंग बरोरा
अहमदनगर शहर- अनिल राठोड
सिल्लोड- अब्दुल सत्तार
औरंगाबाद दक्षिण- संजय शिरसाठ
अक्कलकुवा- आमशा पडवी
इगतपुरी - निर्मला गावित
वसई - विजय पाटील
नालासोपारा - प्रदीप शर्मा
सांगोला - शहाजी बापू पाटील
कर्जत - महेंद्र थोरवे
घनसावंगी - डॉ.हिकमत दादा उधान
खानापूर - अनिल बाबर
राजापूर - राजन साळवी
करवीर - चंद्रदीप नरके
बाळापूर - नितीन देशमुख
देगलूर - सुभाष साबणे
उमरगा लोहारा - ज्ञानराज चौगुले
दिग्रस - संजय राठोड
परभणी - डॉ.राहुल पाटील
मेहकर - डॉ.संजय रायमुलकर
जालना - अर्जुन खोतकर
कळमनुरी - संतोष बांगर
कोल्हापूर उत्तर - राजेश क्षीरसागर
औरंगाबाद (पश्चिम)-  
चंदगड (कोल्हापूर)- संग्राम कुपेकर
वरळी - आदित्य ठाकरे
शिवडी - अजय चौधरी
इचलकरंजी - सुजीत मिणचेकर
राधानगरी - प्रकाश आबिटकर
पुरंदर - विजय शिवतारे
दिंडोशी - सुनील प्रभु
जोगेश्वरी पूर्व - रवी वायकर
मागाठाणे - प्रकाश सुर्वे
विक्रोळी - सुनील राऊत
अणुशक्ती नगर - तुकाराम काटे
चेंबूर - प्रकाश फतार्पेकर
कुर्ला - मंगेश कुडाळकर
कलिना - संजय पोतनीस
माहिम - सदा सरवणकर
जळगाव ग्रामीण - गुलाबराव पाटील
पाचोरा - किशोर पाटील
मालेगाव - दादाजी भुसे
सिन्नर - राजाभाऊ वझे
निफाड - अनिल कदम
देवळाली - योगेश घोलप
खेड - आळंदी - सुरेश गोरे
पिंपरी - गौतम चाबुकस्वार
येवला - संभाजी पवार
नांदगाव - सुहास खांडे

भाजपची १२५ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर